Klimapolitik

Aabenraa Kommune har udarbejdet en Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17. Der er fokus på energiforbrug og CO2-udledning.

Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

Aabenraa Kommune har på byrådsmødet d. 16. september 2015 vedtaget Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17. Du kan hente begge dokumenter under relaterede filer.