Etablering af nye søer og vandhuller

Etablering af nye søer og vandhuller kræver tilladelse fra kommunen.

  Etablering af nye søer og vandhuller kræver tilladelse fra Planloven og evt. Naturbeskyttelsesloven.

  Du kan enten bruge ovenstående selvbetjeningsløsning, eller sende en mail, for at ansøge kommunen om tilladelse.

  Følgende bedes oplyst når du sender ansøgningen via mail:

  Navn

  Adresse

  Mailadresse

  Telefonnummer

  Matrikel nummer

  Beskrivelse af projektet

  Størrelse af vandhul/sø

  Kort med tydelig markering af vandhullet/søen.

  Mailen sendes til landskab-natur@aabenraa.dk

   

  Under relaterede filer kan du finde gode råd og vejledning.

  Kontaktperson

  Camilla Kjul Kokholm Larsen, skov- og landskabsingeniør
  Tlf.: 7376 8239 - ckla@aabenraa.dk