Kæmpe Bjørneklo og invasive arter

Invasive arter

Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille gruppe af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen og kaldes invasive arter.

Indsatsplan vedr. bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo

Aabenraa Kommune har politisk vedtaget en indsatsplan og tilhørende vejledning til bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo. Indsatsplanen trådte i kraft d. 1. april 2011.

Planen har til formål at sikre bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo både på offentlige og private grunde, således at yderligere spredning af planten forhindres og planten på sigt udryddes.

Kæmpe-Bjørneklo og dens skadevirkning

Kæmpe Bjørneklo er uønsket, fordi det er en invasiv art. Dvs. den spreder sig meget hurtigt, er kraftigt voksende og fortrænger hjemmehørende plante- og dyreliv. Desuden er plantens saft giftig at komme i berøring med for mennesker og udgør således en trussel mod både natur og folkesundhed.

Forvekslingsmuligheder og bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Du kan læse meget mere om bekæmpelse og  forvekslingsmuligheder Miljøstyrelsens hjemmeside (søg ”Bjørneklo”).

Finder du Kæmpe Bjørneklo, så kontakt kommunen

Hvis du ved, hvor der vokser Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa Kommune, så vil vi meget gerne have registreret lokaliteten. Du kan hjælpe til med registreringen ved at sende en mail med præcis stedangivelse til sbn@aabenraa.dk eller kontakte Søren Byskov Nielsen på telefon: 73 76 78 28.