Faunapassage ved St. Jyndevad

Baggrund for projektet

Aabenraa Kommune har i 2015 gennemført forundersøgelse af et faunapassageprojekt i Sønderå ved St. Jyndevad med tilskud fra statens ordning til forbedring af vandmiljøet og naturen gennem restaurering af vandløb. Formålet med projektet er at sikre vandløbsfaunaens frie vandring forbi mølleopstemningen ved St. Jyndevad. Projektet tænkes gennemført ved at etablere et langt omløb på nordsiden af Sønderåen.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelser er afholdt med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk