Vådområdeprojekt ved Ladegård Dam

Aabenraa Kommune gennemfører i 2017 en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Ladegård Dam

Vådområdeprojekt ved Ladegård Dam

Aabenraa Kommune gennemfører i 2017 en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Ladegård Dam som led i vådområdeindsats under regeringens aftale om Fødevare- og Landbrugspakken. Formålet med projektet er, at reducere belastningen med kvælstof til Lister Dyb. Projektet forventes gennemført ved at hæve vandløbsbunden i Bjerndrup Mølleå og afbryde dræn og grøfter i projektområdet. Det potentielle projektområde skønnes at være ca. 77 ha.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelsen af projektet afholdes med støtte fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk