Vådområdeprojekt ved Oversø

Aabenraa Kommune gennemfører i 2018 en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Oversø

Aabenraa Kommune gennemfører i 2018 en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Oversø som led i vådområdeindsats under regeringens aftale om Fødevare- og Landbrugspakken. Formålet med projektet er, at reducere belastningen med kvælstof til Lillebælt. Projektet forventes gennemført ved at hæve vandløbsbunden i et kommunalt vandløb og afbryde dræn og grøfter i projektområdet. Det potentielle projektområde skønnes at være ca. 35 ha.

Økonomi

Udgifter til forundersøgelsen af projektet afholdes med støtte fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk