Naturpleje

Formålet med naturpleje

Aabenraa Kommune har en række opgaver med pleje af eksisterende natur og rekreative anlæg i naturområder. Formålet med naturplejen er at forbedre naturtilstanden og sørge for tilgængelig til forskellige naturtyper til glæde for borgerne.

Naturplejeopgaver

Opgaverne består oftest i at kontrollere uønsket vegetation indenfor følgende områder:

  • Pleje af kommunale naturarealer (herunder afgræsning)
  • Pleje af fredede arealer
  • Pleje af fortidsminder og andre kulturhistoriske elementer
  • Vedligehold af naturstier
  • Overvågning og bekæmpelse af invasive arter som f.eks. Kæmpe Bjørneklo
  • Drift og vedligehold af kommunale skovarealer

Naturpleje er ofte tæt forbundet med naturgenopretning, hvor ødelagt eller forstyrret natur søges genskabt.

Kontaktperson

Søren Byskov Nielsen, agronom
Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk