Andre skadedyr

Der er brugerbetaling for bekæmpelse af en række skadedyr. Det gælder f.eks: Insekter, bier, hvepse, myrer, sølvfisk, muldvarpe, mus, mosegrise mm.

Det er ikke en kommunal opgave at bekæmpe disse skadedyr. Man betaler således ikke for bekæmpelsen via skattebilletten, som man gør ved rotter.

Har du problemer med disse skadedyr, kan du kontakte et skadedyrsfirma, der varetager bekæmpelse af skadedyr eller få hjælp til råd og vejledning ved at kontakte Byg, Natur & Miljø Aabenraa Kommune på telefon 73767784

Aabenraa Kommunes miljøafd. på tlf. 7376 7784.