Herreløse katte

Du skal selv betale for indfangning og eventuelt aflivning af herreløse og vildkatte.

Læs mere i folderen Hvis katten ikke er din fra Dyrenes Beskyttelse. Du kan også kontakte Dyrenes Vagtcentral, som i nogle tilfælde tager sig af herreløse katte, på telefon 1812. Læs mere på foreningens hjemmeside.

Kattens Værn tlf.: 3888 1200
E-mail: kv@kattens-vaern.dk
Hjemmeside: http://www.kattens-vaern.dk

Dyrenes Beskyttelse, Sønderjylland tlf. 5130 0710