Vandforsynings­plan

Aabenraa Kommune har den 27. april 2022 vedtaget vandforsyningsplan for perioden 2022-2034.

Vandforsyningsplan 2022-2034 er en plan for den fremtidige forsyning til borgere og virksomheder i Aabenraa Kommune med vand til drikkevand og andre formål.

Planen skal understøtte Aabenraa Kommunes vision for drikkevand, der lyder:
At sikre, at borgere og erhvervsliv nu og i fremtiden kan få en sikker og bæredygtig forsyning med rent drikkevand samt andet vand af tilfredsstillende kvalitet til en rimelig pris fra kompetente og ansvarlige decentrale forsyninger.

Aabenraa Kommune har i samarbejde med vandværkerne udvalgt følgende:

• Forsyningsstruktur og forsyningssikkerhed
• Drikkevandskvalitet
• Vandressourcen
• Samarbejde om vandforsyning

Planen finder du ved at trykke på det her link.

Ofte stillede spørgsmål

  • Et geografisk afgrænset område, hvor et vandværk som udgangspunkt har pligt til at forsyne ejendomme med drikkevand

  • Nej, det kan du ikke umiddelbart. Det vil kræve et tillæg til Vandforsyningsplanen

  • På siden ”Almene Vandværker” kan du søge på din adresse og få oplysning om det vandværk, som har ret og pligt til at forsyne din ejendom

Kontaktinfo

Grundvand og drikkevand

Mail: vand@aabenraa.dk

Drikkevand og grundvand:
Lena Berndt Klintø - 73 76 71 51
Rikke Matthiesen Klindt - 24 27 14 23

Markvanding og indberetning:
Anette Juel Nielsen – 73 76 71 10
Lise Ellingsgaard Baastrup – 73 76 73 41
Rasmus Højer Dall - 21 67 85 59