Vandforsynings­plan

Aabenraa Kommunes Byråd godkendte den 21. september 2011 Vandforsyningsplanen for perioden 2010-2018.

Planen beskriver den eksisterende og planlagte vandforsyningsstruktur i hele Aabenraa Kommune.

Om Vandforsyningsplan 2010-2018

Vandforsyningsplanen er det retslige grundlag for hvilket vandværk, du som borger i Aabenraa hører til.

I planen er vandværkernes vandforsyningsområder præcist afgrænset/defineret.

Ofte stillede spørgsmål

  • Det geografisk afgrænsede område, hvor et vandværk skal forsyne ejendomme/virksomheder med drikkevand.

  • Nej, det kan du ikke umiddelbart.

  • Gå ind på siden ”Vandværker”. Her kan du søge på din adresse og få oplysning om vandværk m.m.