Sekundære indvindingsformål havevanding mv.

Det kræver en tilladelse fra kommunen at indvinde grundvand og overfladvand til sekundære indvindingsformål, som eksempelvis havevanding og bilvask.

Du skal altid have tilladelse

Du skal søge om tilladelse til at indvinde grundvand og overfladevand til sekundære indvindingsformål hos kommunen. Du kan læse mere om ansøgningen på siden ” Indvinding af grundvand og overfladevand”. Link til siden kan du finde under RELATEREDE SIDER.


Sagsbehandling af ansøgninger

Aabenraa Kommune behandler for tiden ikke ansøgninger med disse formål.
Hvis du søger om tilladelse til disse formål, må du derfor imødese ventetid. Vi kvitterer for din ansøgning. Ansøgninger vil som udgangspunkt blive behandlet efter den rækkefølge vi har modtaget dem.
Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi miljø- og samfundsmæssige forhold. Som udgangspunkt må der ikke være en potentiel risiko for forurening af grundvandet.
Drikkevand, natur, miljø og erhvervsindvinding går forud for havevanding.

 

Eksisterende boringer og brønde

Har du en boring eller brønd, som du bruger til et sekundært formål uden tilladelse, skal du stoppe med at bruge den. Det gælder også spyd, du har slået ned i jorden.  Hvis du vil bruge boringen eller brønden, skal du søge om det.

 

Pumpe i vandløb

Har du en pumpe i et nærliggende vandløb eller sø, som du bruger til at vande din have med, skal du straks fjerne den, hvis du ikke har tilladelse til at bruge den.

Ofte stillede spørgsmål

  • Ikke uden tilladelse. Forudsætningen for en tilladelse er, at boringen ikke er i konflikt med interesser som drikkevandsinteresser, natur, miljø og erhvervsindvinding.

  • Aabenraa Kommune tager ikke penge for sagsbehandlingen. Der er omkostninger i forbindelse med etablering af en boring/brønd, og det koster at holde den i gang, samt at vedligeholde den.

  • En tilladelse til indvinding af grundvand til sekundære formål gælder normalt 10 år.

  • De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland.

Kontaktinfo

Grundvand og drikkevand

Mail: vand@aabenraa.dk

Drikkevand:
Lena Berndt Klintø - 73 76 71 51

Grundvand:
Thomas Demandt Lübbers – 73 76 81 99

Markvanding og indberetning:
Anette Juel Nielsen – 73 76 71 10
Lars Christian Aage – 24 97 64 29
Lise Ellingsgaard Baastrup – 73 76 73 41