Afdragsordning ved påbud

Afdragsordning og fristforlængelse ved påbud

Hvis du har modtaget et varsel fra Aabenraa Kommune om påbud om tilslutning til offentlig kloak, eller bor på landet og har fået varsel om at forbedre din spildevandsrensning, så kan du i særlige tilfælde få hjælp til udgifterne.

Hjælpeordningen inkluderer fristforlængelse samt tilbud om afdragsordning.

Med fristforlængelsen får du i alt 3 år til at opfylde påbuddet. Afdragsordningen betyder, at kloakanlægget laves af forsyningsselskabet Arwos og du afdrager på udgifterne til Arwos over 20 år.

Vær opmærksom på, at ordningen ikke gælder for påbud om separering af regn- og spildevand.

 
Hvem kan få en afdragsordning og forlænget frist?

For at komme med i hjælpeordningen skal du opfylde følgende betingelser:

  • Din årlige husstandsindkomst må ikke overstige 321.563 kr. før skat. Har du hjemmeboende børn under 18 år, kan du forhøje dette beløb med 42.125 kr. pr. barn, dog max for fire børn.
  • Din husstands samlede formue må maksimalt være på 902.600 kr. Er formuen større end dette beløb, vil en procentdel af formuen indgå i fastsættelsen af din årlige husstandsindkomst.
  • Du skal have modtaget et varsel om påbud.
  • Din ejendom skal anvendes til privat beboelse på enten fuld- eller deltid. Ejendomme, som udelukkende anvendes til erhverv, er ikke omfattet af ordningen.


Sådan søger du om at komme med i hjælpeordningen

Hvis du opfylder ovennævnte betingelser, kan du søge om at komme med i hjælpeordningen ved at Udfylde ansøgningsskemaet.

For yderligere oplysninger om hjælpeordningen har Staten udarbejdet et vejledende notat  som kan bruges som en hjælp til udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet kan du sende til Aabenraa Kommune via Digital Post på sikkerpost@aabenraa.dk.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge digital post, kan du sende det med brev til Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa.