Husspildevand udenfor kloak­områder

Du skal selv sørge for rensning og afledning af dit spildevand, hvis du ikke er koblet til det offentlige kloaknet. Det vil sige, at du skal have en godkendt bundfældningstank efterfulgt af biologisk rensning eller nedsivning på store arealer.
Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre kloakarbejde for dig.

Spildevandsrensning i det åbne land i Aabenraa kommune

Det er kommunens mål, at alle borgere udenfor kloakområder får installeret godkendte bundfældningstanke efterfulgt af en form for videregående rensning – biologisk rensning eller nedsivning på store arealer.

Selv om dine forhold er lovlige nu, er det ikke sikkert, at de lever op til tidens krav til miljømæssig forsvarlig rensning af dit husspildevand.

Etablering af et privat renseanlæg

Du skal have en autoriseret kloakmester til at etablere renseanlægget for dig. Kloakmesteren er også din rådgiver i valget af den rigtige renseløsning, og hjælper dig med at søge hos kommunen.

Når du har fået tilladelse fra kommunen, må kloakmesteren gå i gang med arbejdet.

Når kloakmesteren er færdig skal han sende en færdigmelding ind til Aabenraa Kommune. Spildevandsafgiften bliver først ændret når færdigmeldingen er registreret. Dine nye oplysninger bliver registreret i BBR-registret og hos kommunens spildevandsselskab Arwos, der står for kommunens tømningsordning.

Du kan finde en autoriseret kloakmester på Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

Du skal ansøge om etablering af renseanlægget via den digitale selvbetjeningsløsning Byg & Miljø.

Tømningsordning

Du skal være tilmeldt kommunens tømningsordning, når du har en bundfældningstank. Bundfældningstanken bliver tømt mindst én gang om året, for at fungere korrekt. Tømningsordningen administreres af kommunens spildevandsselskab, Arwos.

Der skal være uhindret adgang til bundfældningstanken, indenfor 40 meter af kørefast vej og dækslet på bundfældningstanken må kun veje 25 kg.

Tømningsordningen reguleres af kommunens regulativ for tømningsordning

 

Ofte stillede spørgsmål

  • En bundfældningstank kaldtes tidligere en septik- eller trixtank (særlig tanktype). Stor, nedgravet tank til mekanisk rensning af husspildevand. Ca. 30% af affaldsstofferne i spildevandet bundfældes i denne tank.

  • Husspildevand er alt spildevand, fra toiletter, bad, køkkener og bryggerser.

  • Et privat renseanlæg er anlæg, der installeres på enkeltejendomme, eller fælles mellem et mindre antal ejendomme. Består af en bundfældningstank og et efterfølgende rensetrin.

  • Priserne på et privat renseanlæg varierer meget. Det afhænger bl.a. af hvilken type anlæg du vælger. Ofte ligger priserne på mellem 50.000 kr og 90.000 kr.