Regulativer

Vandløbsregulativer er officielle dokumenter med retsgyldighed.

Aabenraa Kommunes 1100 km offentlige vandløb (rørlagte og åbne) er beskrevet i 396 regulativer.
Det enkelte vandløbs beliggenhed og dimensioner vil altid fremgå af dets vandløbsregulativ.
Vedligeholdelsesbestemmelser og bredejerforhold m.m. kan være beskrevet i et fællesregulativ.

Vandløbene må ikke administreres i strid med regulativerne.

Klik på vandløbet i kortet nedenfor, hvis du vil se regulativet. 


Vis større kort