Åbeskyttelses­linjer

Nogle af de større vandløb og deres nærmeste omgivelser er beskyttet mod ændringer i landskabet gennem deres åbeskyttelseslinjer. Formålet er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for plante- og dyreliv.

 Sø og åbeskyttelseslinje

Klik på kortet for at få flere oplysninger
Vis større kort

Ofte stillede spørgsmål

  • Åbeskyttelseslinjerne er på 150 meter omkring vandløb, som den 1. september 1983 havde en bundbredde på mindst 2 m. Vandløbene er omfattet, selv om bundbredden nu ikke længere er 2 m. Du kan finde vandløbene med åbeskyttelseslinjer på kommunekortet.

  • Du må derfor ikke placere bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, mv.) samt foretage beplantning og terrænændringer i en afstand af 150 m fra disse vandløb uden tilladelse hertil.

    Der er dog en række undtagelser for bestemmelserne, bl.a. landbrugets driftsbygninger.

  • Du skal henvende dig til kommunen, hvor du også kan ansøge om dispensation for åbeskyttelseslinjen.