Bræmmer

Naturlige og højt målsatte vandløb er beskyttede mod blandt andet udskridninger af jord og udvaskning af næringsstoffer ved at der skal være 2-meter bræmmer.

Man må ikke dyrke, lave jordbehandling, plante, ændre terræn og anbringe hegn i 2-meter bræmmerne.

Kort over vandløb med 2- meter bræmmer 

*BEMÆRK at kortet er vejledende. Der vil løbende kunne forekomme justeringer af de udpegede vandløb.

Klik på kortet for at få flere oplysninger.
Vis større kort

Vandløbene med 2-meter bræmmerne er beskrevet i vandløbslovens § 69.

Du kan finde bræmmevandløbene på kortet ovenfor.

Bræmmerne skal regnes fra den øverste kronekant og normalt ikke fra vandkanten.

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk