Fiskeri

Der er gode fiskemuligheder i mange af kommunens vandløb.
Hvis du vil prøve lykken, er der nogle forhold om fiskeret og adgang, som du skal være opmærksom på.

Fiskeretten

Bredejerne ejer oftest også selve vandløbene og har fiskeretten.

Derfor må du kun fiske langs vandløbene efter aftale med bredejerne eller gennem køb af fiskekort i de foreninger, som har aftalt eller lejet fiskeretten af bredejerne.

Adgang

Man kan komme lovligt ud til vandløbene på følgende måde:

  • efter aftale med lodsejerne
  • fra offentlig vej eller offentlige arealer, eller
  • efter anvisning fra den forening, som har fiskeretten

Lodsejerne og foreningerne opsætter normalt skilte med informationer om fiskeretten til et vandløb.

Kontaktinfo

Vandløbsgruppen

Telefon: 73767676
Mail: vandloeb@aabenraa.dk