Oprettelse af vandråd vedr. den fysiske vandløbsindsats i Vandområdeplanerne 2021-2027

Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

  Landets kommuner skal frem til september 2020 samarbejde med lokale vandråd omkring udarbejdelse af forslag til, hvor den fysiske vandløbsindsats skal lægges i de kommende Vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

  Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 

  Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

  Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end ét medlem.

  Aabenraa Kommune indgår 3 hovedvandområder, hvor der er valgt sekretariatskommune til facilitering af vandrådene. Interesserede organisationer eller foreninger kan indstille medlemmer til de 3 sekretariatskommuner.

  Læs mere på de 3 kommuners hjemmeside, hvor frister for indstilling også fremgår:

  Lillebælt/Jylland              Vejle Kommune 

  Vidå/Kruså                    Tønder Kommune 

  Vadehavet                     Esbjerg Kommune 

   

  Kontaktperson

  Søren Byskov Nielsen, agronom
  Tlf.: 7376 7828 - sbn@aabenraa.dk