Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Vandråd Vidå-Kruså

  Vandråd for hovedvandopland Vidå-Kruså

  Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

  Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandråd, som kan rådgive kommunerne, hvis der er ønske om dette fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

  Kommunerne i hovedvandoplandet Vidå-Kruså har fået sådanne henvendelser, så der er oprettet et vandråd for dette opland. Vandrådets medlemmer fremgår af denne afgørelsese her.

  Vandrådet skal være oprettet den 20. april 2017.

  Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner er beliggende i hovedvandoplandet.

  Kommunerne i hovedvandoplandet har besluttet, at Aabenraa Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Vandrådet for hovedvandopland Vidå-Kruså.

  Baggrund og opgave

  Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunerne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, indeholder disse regler, og her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende to obligatoriske opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

  Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunerne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

  Kort over hovedvandoplandet - se her

  Lov om vandplanlægning – se her

  Bekendtgørelse om Vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgræsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb - se her

  Fandt du siden nyttig?

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer