Danskbonus

Du kan søge om danskbonus, hvis du har bestået en prøve i dansk eller en tilsvarende eller højere prøve.

Det er muligt for at søge danskbonus både som selvforsørgende og som modtager af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Sådan gør du:
Du kan søge om Danskbonus via selvbetjeningen, som du finder på siden her.

Læs mere
Du kan læse mere på Borger.dk om dine muligheder for at søge om Danskbonus.

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere