Danskuddannelse

Udlændinge har ret til at tage en treårig danskuddannelse som en del af integrationsprogrammet.

Aabenraa Kommune tilbyder undervisning på Sprogskolen hos AOF SYD.

  Danskuddannelse

  Bor du i Aabenraa Kommune, og opfylder du betingelserne for at få danskundervisning, kan du blive henvist til danskuddannelse gennem Aabenraa Jobcenter

  På danskuddannelsen får du undervisning i dansk sprog og kultur- og samfundsforhold i Danmark.

  Det er en grundlæggende uddannelse, hvor du lærer at forstå, tale, læse og skrive dansk. Det er målet med danskuddannelsen at give dig kundskaber og færdigheder, der er relevante i forhold til både arbejde, uddannelse og som borger i et demokratisk samfund.

  Undervisningen kan foregå hos AOF SYD. Der er mulighed for undervisning på både dag- og aftenhold.

  Ønsker du at gøre brug af din ret til danskuddannelse, kan du henvende dig til AOF SYD, Nørretorv 5, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 62 86, eller til Job og Integration på Aabenraa Jobcenter, tlf.: 73 76 76 76.

  Ofte stillede spørgsmål

  • Hvem kan få undervisning
   Alle udenlandske statsborgere over 18 år kan modtage danskundervisning.

   Der er dog nogle krav, der skal være opfyldt:

   • Du skal have folkeregisteradresse i Danmark eller have arbejde på en dansk registreret arbejdsplads ("pendlerordning")
   • Grønlændere og færinger, som bor i Danmark og har mangelfulde danskkundskaber, kan deltage i undervisningen på lige vilkår med udlændinge. Det samme gælder hjemvendte udlandsdanskere og deres børn over 18 år, hvis de ikke behersker dansk.

   Vær opmærksom på, at du har ret til danskuddannelse i op til 3½ år indenfor en periode på 5 år fra tilbuddet er givet. Perioden kan kun forlænges ved dokumentation for længerevarende sygdom.

   Undtagelser
   Der gælder andre regler for flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og andre (Udlændingelovens § 9.1.1) Få yderligere information i Job og Integration.

  • Hvad koster det?
   Selvforsørgende afkræves et depositum på 1.250 kr., som efter anmodning tilbagebetales ved ophør. Derudover et deltagergebyr på 2.000 kr. pr. modul. Au pairs er fritaget for betaling.

   Danskundervisningen kan være gratis for dem, der modtager ydelser fra kommunen, hvis tilbuddet gives som led i Min Plan.

  KONTAKT INFO:
  AOF SYD
  Nørretorv 5
  6200 Aabenraa

  Job og Integration
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa
  Tlf. 7376 76 76

  Telefontid:
  Mandag-onsdag kl. 8-16
  Torsdag kl. 8-17
  Fredag kl. 8-14