Ønsker du at vende tilbage til dit hjemland - Repatriering

Repatriering betyder, at flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Jobcenter Aabenraa kan hjælpe dig med at besvare nogle af de spørgsmål, som du har hvis du overvejer at flytte tilbage til dit hjemland. Vi kan også hjælpe dig med vejledning omkring reglerne og ansøgning om økonomisk støtte. 

Jobcenteret har som myndighed pligt til systematisk at vejlede om repatriering, når vi er i kontakt med dig.

Økonomisk støtte

Hvis du er omfattet af Repatrieringsloven, har du mulighed for at få økonomisk hjælp. Du kan modtage støtte, hvis du har fået opholdstilladelse som:

  • Flygtning
  • Familiesammenført til flygtninge
  • Familiesammenførte, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år
  • Udlændinge med opholdstilladelse fra før 1983 og efterkommere
  • Udlændinge, der er nægtet forlængelse af eller har fået inddraget opholdstilladelsen. De er omfattet indtil udløbet af den udrejsefrist, som er fastsat af udlændingemyndigheden
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeren kan beslutte at andre er omfattet af loven

Særligt om familiesammenførte

Hjælp til repatriering kan som udgangspunkt kun gives, når den familiesammenførte vender tilbage til sit hjemland/opholdsland sammen med den person vedkommende er familiesammenført med. Der gælder dog undtagelser ved skilsmisse, dødsfald m.m.

Læs mere her

Dansk Flygtningehjælp 

Brug for hjælp?

Hvis du gerne vil vide mere om dine muligheder for repatriering, kan du kontakte Job og Afklaring i Jobcenter Aabenraa

Klik på logo for at komme til Jobcenter Aabenraas hjemmeside

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Sagsbehandlerne træffes mellem kl. 09-10 og torsdag dog mellem kl. 13-14. Den øvrige telefontid bemandes af jobcenterets telefonvagter. Der vil altid være muligt at lægge eller indtale en besked.

Vi gør opmærksom på, at Ydelseskontoret-sygedagpenge kun træffes mellem kl. 09-10.

Ekspeditionstid:
Mandag-onsdag og fredag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere