Sådan bliver din kontant- eller uddannelseshjælp udbetalt

Din kontant- eller uddannelseshjælp bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

For at modtage ydelsen, skal du først melde dig ledig på jobcenteret. Her  vil du få rådgivning om hvordan du skal udfylde og aflevere din ansøgning. Herefter vil din ansøgning blive behandlet af en ydelsessagsbehandler på Jobcenteret. Det er ydelsessagsbehandleren, som afgør hvilken ydelse du er berettiget til.

Din kontant- eller uddannelseshjælp udbetales bagud til din NemKonto den sidste hverdag i måneden. Du vil også modtage en udbetalingsmeddelelse i din post.

Udbetaling af supplerende kontanthjælp:

Efter vi har modtaget din lønseddel, skal du påregne 3 - 5 dage i ekspeditionstid inden din supplerende kontanthjælp bliver udbetalt.

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling, skal du rette henvendelse til en ydelsessagsbehandler i jobcenteret.

 

 

 

Hvis du har spørgsmål til din udbetaling, kan du rette henvendelse til:

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Mail: sikkerpost@aabenraa.dk

Telefon: 7376 7676

Bed om en sagsbehandler på kontanthjælp og oplys dit cpr.nr.

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-14.00

Telefontider:
Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag 08.00-17.00
Fredag 08.00-14.00