Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa kommune

Opfylder du betingelserne, kan du søge Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa Kommune.

Midler fra Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa Kommune bliver uddelt en gang om året.

Du kan søge om:

§ 4
Borgere i gl. Aabenraa Kommune, der er økonomisk trængende, herunder familier og enlige, forældreløse børn og børn af værdigt trængende forældre kan søge om et beløb fra fonden.

  • Ansøgningsskema §4

§ 4.2
Ældre borgere i gl. Aabenraa Kommune, der er økonomisk trængende, kan søge om et beløb fra fonden til delvis dækning af boligudgifter.

  • Ansøgningsskema §4.2

Du kan udskrive et ansøgningsskema fra et af ovenstående links, eller du kan få et skema udleveret ved at henvende dig til Aabenraa Kommune, Borgerservice, Skelbækvej 2.

Der er desværre ingen midler til uddeling i år.