Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa kommune

Opfylder du betingelserne, kan du søge Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa Kommune.

Der er desværre ingen midler til uddeling i år.

 

Midler fra Den Velgørende Fond i gammel Aabenraa Kommune bliver uddelt en gang om året.

Du kan søge om:

§ 4
Borgere i gl. Aabenraa Kommune, der er økonomisk trængende, herunder familier og enlige, forældreløse børn og børn af værdigt trængende forældre kan søge om et beløb fra fonden.

  • Ansøgningsskema §4

§ 4.2
Ældre borgere i gl. Aabenraa Kommune, der er økonomisk trængende, kan søge om et beløb fra fonden til delvis dækning af boligudgifter.

  • Ansøgningsskema §4.2