Jacob R. og Christine Jacobsen's samt Henriette M. Hansen's legat

Opfylder du betingelserne, kan du søge Jacob Rossen Jacobsen og Christine Jacobsens Legat samt Henriette Marie Hansens Legat.

Jacob Rossen Jacobsen & Christine Jacobsen's Legat samt Henriette Marie Hansens Legat kan søges til hjælp til uddannelse af faglig eller boglig art (herunder medtages ikke: Gymnasie/STX, HH, HTX, HG, EUD og 10. klasse).

Begge legater kan søges af unge kvinder og mænd af dansk sindelag, fra det af tidligere Rødekro kommune omfattende Hjordkær sogn. Det er en betingelse, at forældre har fast bopæl i Hjordkær Sogn på ansøgningstidspunktet.

For begge legater gælder det, at man skal have været i gang med sin uddannelse i mere end 1 år.

Begge legater er under opløsning, hvilket betyder, at der uddeles større legatportioner. For Henriette Marie Hansens Legat dog max 7.000 kr.

Henriette Marie Hansen's Legat kan søges til hjælp af faglig eller bolig art, når man må fraflytte sognet for at opnå uddannelse.

Ansøgning
Ansøgningsfristen for 2022 er den 31. august 2022.