Enkeltydelse

Du har mulighed for at søge om en enkeltydelse, hvis du er kommet i en vanskelig økonomisk situation.

Selvbetjening

Enkeltydelser

Den økonomisk vanskelige situation kan for eksempel skyldes, at du har mistet din indtægt, samlivsophør eller dødsfald.

Det er en betingelse at udgiften ikke er forudsigelig, og at du ikke selv kan betale. Du skal desuden have undersøgt, om du kan få hjælp andre steder, fx banklån, afdragsordning eller SU-lån.

Dokumentation
Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 81.

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere