Hjælp til samvær med børn

Kommunen kan i visse situationer yde hjælp til forældre som enkeltydelse.

Selvbetjening

Enkeltydelser

Kommunen kan yde hjælp til samvær med børn under 18 år, der ikke bor hos ansøger.

Bopælsforældre kan søge hjælp til udgiften til transport.

Man kan også søge om hjælp til rejseudgifter i forbindelse med samvær med børn, der er ført til udlandet uden samtykke med forældremyndighedsindehave

Det er en forudsætning at ansøger ikke selv har økonomi til at betale udgiften.

Dokumentation
Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 83.

 

 

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Oplys hvad du vil søge om