Hjælp til sygebehandling

Du har mulighed for at søge om hjælp til betaling af medicin, fysioterapi, psykolog og lignende.

Selvbetjening

Enkeltydelser

For at få hjælp er det en betingelse, at du ikke selv har midler til at betale udgiften, og at udgiften ikke hører under anden lovgivning. Samtidig skal behandlingen være helbredsmæssigt og lægeligt begrundet.

Man kan ikke søges om hjælp til alternativ behandling.

Dokumentation
Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 82.

 

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Oplys at du vil søge om enkeltydelse