Hjælp til tandbehandling

Du kan søge om hjælp til egenbetaling på behandling hos tandlæge.

Selvbetjening

Enkeltydelser

Der gælder særlige regler, hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller får en ydelse, der svarer til kontanthjælp for eksempel ledighedsydelse, brøkpension og lignende.

Er du under 25 år, kan du få 100% tilskud, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

Er du over 25 år, kan du få 65 % tilskud af dine egne udgifter, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600.

Når du ansøger om hjælp, foretager kommunen en økonomisk vurdering. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. 

Dokumentation
Du skal sende os dokumentation for det, du søger om, og der skal afleveres dokumentation for indtægter og udgifter samt bankudskrifter for de sidste 3 måneder.

Du kan læse mere om lovgivningen i aktivlovens § 82 og 82a.

 

 

 

Kontaktinfo

Jobcenter Aabenraa

Telefon: 7376 7676
Mail: jobcenter@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Jobcenter Aabenraa
Kallemosen 20
6200 Aabenraa

Du bedes medbringe dit sundhedskort til vores kø system, hvis du har en aftale eller spørgsmål til dine ydelser.

Nyttig oplysning - Faktaark til borgere

Oplys at du vil søge om enkeltydelse