Socialt bedrageri

Aabenraa Kommune har fokus på at sikre, at ingen får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til.

Snyd

Der er tale om snyd med sociale ydelser, hvis du som borger modtager offentlige ydelser, som du ikke har ret til.

Det kan enten være fordi, du opgiver urigtige oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om visse ændringer i dine personlige forhold, eksempelvis bopælsadresse.

Det betragtes også som snyd, hvis du som enlig forsørger får ordinært og ekstra børnetilskud uden i virkeligheden at være reelt enlig.

Hvis du får kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension, og samtidig får udbetalt løn eller driver virksomhed ved siden af, betragtes det ligeledes som snyd.

Under afsnittet "Ofte stillede spørgsmål"  kan du se to videoer, som forklarer yderligere, hvornår en borger betragtes som reelt enlig.

Kontrolgruppen

Aabenraa Kommunes Kontrolgruppe afslører borgere, der uretmæssigt modtager sociale ydelser.

Anmeld snyd

Hvis du har en formodning om snyderi med sociale ydelser, kan du rette henvendelse til Kontrolgruppen hos Aabenraa kommune. Du kan også lave en digital anmeldelse ved at bruge selvbetjeningen øverst på siden.  Anmeldelsen sker via en sikker forbindelse og er derfor anonymt. Alle anmeldelser behandles seriøst.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Du er reelt enlig, når du bor alene med dine børn og ikke lever i et ægteskabslignende forhold.

  Begge videoer henvender sig til modtagere af børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.

  Video om at være reelt enlig

  Video om økonomisk konsekvens

   

   

   

   

   

   

   

   

Kontaktpersoner i Kontrolgruppen:
Margit Kristensen
Tlf. 7376 7068

Skriftlig henvendelse pr. post til:
Aabenraa Kommune
Kontrolgruppen
Rådhuset, Skelbækvej 2
6200 Aabenraa: