Har du brug for hjælp?
Kontakt os på
73767676
eller
send en mail til post@aabenraa.dk

Socialt bedrageri

Aabenraa Kommune har fokus på at sikre, at ingen får udbetalt ydelser, de ikke er berettiget til.

Snyd

Der er tale om snyd med sociale ydelser, hvis en borger modtager offentlige ydelser, som vedkommende ikke har ret til.

Det kan enten være fordi, borgeren opgiver urigtige oplysninger til kommunen eller undlader at oplyse kommunen om visse ændringer i sine personlige forhold, eksempelvis bopælsadresse.

Det betragtes også som snyd, hvis enlige forsørgere får ordinært og ekstra børnetilskud uden i virkeligheden at være reelt enlige.

Hvis en person får kontanthjælp, sygedagpenge eller førtidspension, og samtidig får udbetalt løn eller driver virksomhed ved siden af, betragtes det ligeledes som snyd.

Kontrolgruppen

Aabenraa Kommunes Kontrolgruppe afslører borgere, der uretmæssigt modtager sociale ydelser.

Hvis du har en formodning om snyderi med sociale ydelser, kan du rette henvendelse til Kontrolgruppen hos Aabenraa kommune.

Anmeld snyd

Der er ingen krav til hvordan anmeldelsen skal se ud, men vi vil gerne have følgende oplysninger:

  • Hvem anmeldelsen vedrører
  • Hvilken form for socialt bedrageri er der mistanke om
  • Navn og evt. adresse på modpart (samlever, ægtefælle eller kæreste), som evt. bor og opholder sig hos ydelsesmodtager
  • Oplysninger om formodet indtjening
  • Eventuelle supplerende oplysninger til anmeldelsen
  • Hvorfor du tror, der snydes?

Kontrolgruppen behandler alle henvendelser - både anonyme og ikke anonyme.

Du kan sende din anmeldelse til Kontrolgruppen pr. brev, mail eller telefon – se adresser nedenfor.

Det er dog en fordel og en hjælp for medarbejderne i Kontrolgruppen, hvis du foretager anmeldelsen mundtligt. Enten ved direkte fremmøde eller pr. telefon. Du kan stadig være anonym. På den måde har medarbejderen mulighed for at stille de spørgsmål, der eventuelt er nødvendige, for at komme videre med sagen.

Henvendelse pr. telefon eller mail til

Margit Kristensen
Telefon: 7376 7068
E-mail: mk@aabenraa.dk

Skriftlig henvendelse pr. post til:

Aabenraa Kommune
Kontrolgruppen
Rådhuset, Skelbækvej 2
6200  Aabenraa

Kontaktinfo

Aabenraa Kommune

Telefon: 7376 7676
Mail: post@aabenraa.dk
Fandt du siden nyttig?

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa tlf: 7376 7676 fax:  7376 7677 post@aabenraa.dk cvr.nr.: 29189854 find ean-nummer