Grundlovs­ceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en Grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere, og i den forbindelse skal nye statsborgere deltage i en grundlovsceremoni. Når du har deltaget i Grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, vil du til ceremonien få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Den næste Grundlovsceremoni i Aabenraa Kommune finder sted torsdag den 22. september 2022. Det er muligt at medbringe op til 6 gæster til ceremonien. Du bedes angive antallet af gæster ved din tilmelding.

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig Grundlovsceremonien den 22. september 2022, kl. 16.00.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Aabenraa Kommune og er blevet optaget på en lov om indfødsret.

OBS! Det er en betingelse for din deltagelse, at du udfylder og underskriver tro- og loveerklæringen, og sender den til Udlænge- og Integrationsministeriet senest 10 dage før, du skal deltage i Grundlovsceremonien. Tro- og loveerklæringen er sendt til dig fra Udlænge- og Integrationsministeriet.

Læs loven på retsinformation.dk.
Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation 

Til Grundlovsceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto. Som gyldig legitimation kan du bruge: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Kontaktinfo

Grundlovsceremoni

Telefon: 73 76 76 76
Mail: grundlovsceremoni@aabenraa.dk