Grundlovs­ceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en Grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en Grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Den næste Grundlovsceremoni i Aabenraa Kommune forventes at finde sted tirsdag, d. 23. marts 2021.

Tilmelding

Folketinget har d. 18. december 2020 vedtaget lov om indfødsret.

Du kan her tilmelde dig Grundlovsceremonien.

Du kan kun tilmelde dig, hvis du bor i Aabenraa Kommune og er blevet optaget på en lov om indfødsret.

Stedet for afholdelsen, samt om der vil være mulighed for at medbringe gæster, bekendtgøres senere. 

Læs loven på retsinformation.dk.

Læs mere om deltagelse i Grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation og blanket 

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring'. Blanketten skal først underskrives under ceremonien. 

Kontaktinfo

Grundlovsceremoni

Telefon: 73 76 76 76
Mail: grundlovsceremoni@aabenraa.dk