Kørekort

Har du brug for et nyt kørekort skal du bestille tid og møde personligt op i Borgerservice.

Dette gælder både, når du:

 • skal have fornyet dit kørekort
 • hvis du har mistet eller beskadiget dit kørekort
 • når du skal have ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk
 • skal bruge et internationalt kørekort til kørsel uden for EU
 • har fået frakendt dit kørekort

Drejer det sig om ombytning kørekort skal du være særligt opmærksom på de gældende regler. Vi har samlet de vigtigste informationer under ”Ofte stillede spørgsmål”.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Du kan tidligst forny dit kørekort 3 måneder inden dit gamle kørekort udløber.

  Når du skal have fornyet dit kørekort skal du medbringe følgende dokumentation, når du møder op i Borgerservice:

  • Dit nuværende kørekort.
  • Et gyldigt foto. Du kan få taget et foto i Borgerservice i Aabenraa.
  • Hvis dit kørekort har en kort gyldighed på grund af dine helbredsoplysninger, skal du medbringe en lægeattest udstedt af egen læge. Den må højest være 6 måneder gammel.
  • Hvis du har stort kørekort (lastbil og bus), eller hvis du har erhvervskørekort til kategori D1 og D (lille og stor bus), skal du medbringe en lægeattest udstedt af egen læge. Den må højest være 6 måneder gammel.

   

   

 • Hvis du ikke kan nå at få dit nye kørekort, før du skal køre i andre lande end Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige, kan du få et midlertidigt erstatningskørekort.

  Det koster 140 kr. og kan udstedes indenfor 14 dage.

 • Hvornår dit kørekort skal ombyttes, og hvad du skal medbringe i Borgerservice i Aabenraa, afhænger af hvilket land dit udenlandske kørekort er udstedt i. Vi gør opmærksom på, at ombytning af kørekort kun kan ske i Borgerservice i Aabenraa og ikke i Bov. I enkelte tilfælde skal du også medbringe en oversættelse af dit udenlandske kørekort.

  Herunder kan du se, hvilken gruppering landene tilhører:

  Gruppe 1-lande:

  • Australien Capital Territory
  • Brasilien
  • Japan
  • Kinesisk Taipei (Taiwan)
  • Republikken Korea (Sydkorea)
  • Rusland
  • Ukraine
  • Schweiz

  Gruppe 2-lande:

  • Singapore
  • USA
  • Canada
  • Australien (uden ACT)
  • Chile
  • Bosnien-Herzegovina
  • Øen Man (Isle of Man)
  • Serbien
  • New Zealand

  Er dit udenlandske kørekort udstedt i et land under ’gruppe 1’ eller ’gruppe 2’ skal du ombytte kørekortet senest 90 dage efter etablering af bopæl i Danmark.

  Når du møder op i Borgerservice i Aabenraa skal du medbringe følgende:

  • ID, der viser dit personnummer (pas, kørekort eller lign.)
  • Opholdstilladelse
  • Sundhedskort
  • Dit udenlandske kørekort
  • Lægeerklæring
  • Foto (følger med lægeerklæringen)
  • I enkelte tilfælde kan du blive bedt om at medbringe en oversættelse af dit udenlandske kørekort

   

  Er dit udenlandske kørekort udstedt i et land, som ikke tilhører nogen gruppering, kan du ombytte kørekortet tidligst 6 måneder efter etablering af bopæl i Danmark.

  Når du møder op i Borgerservice i Aabenraa skal du medbringe følgende:

  • ID, der viser dit personnummer (pas, kørekort eller lign.)
  • Opholdstilladelse
  • Sundhedskort
  • Dit udenlandske kørekort
  • Er dit udenlandske kørekort ikke på engelsk, skal du medbringe en oversættelse af kørekortet fra en godkendt tolk
  • Lægeerklæring
  • Foto (følger med lægeerklæringen)
  • Oversættelse af udenlandsk kørekort af en godkendt tolk
 • Når du møder op i Borgerservice i Aabenraa skal du medbringe følgende:

  • Dit udenlandske kørekort.
  • Et gyldigt foto. Du kan få taget et foto i Borgerservice i Aabenraa.

   

  OBS! Hvis dit kørekort har en gyldighed på 15 år eller mindre, behøver du ikke at ombytte det til et dansk kørekort. Vi gør opmærksom på, at ombytning af kørekort kun kan ske i  Borgerservice i Aabenraa og ikke i Bov.

   

   

 • Når du har mistet dit kørekort, eller hvis dit kørekort er blevet beskadiget, skal du medbringe følgende dokumentation, når du møder op i Borgerservice:

  • Dit nuværende (beskadiget) kørekort.
  • Har du mistet dit kørekort bedes du medbringe dit pas eller anden gyldig legitimation fx fødsels-, dåbs- eller navneattest
  • En anmeldelseskvittering fra politiet, hvis du har meldt dit kørekort stjålet
  • Et gyldigt foto. Du kan få taget et foto i Borgerservice i Aabenraa
 • Foto i Borgerservice:

  Prisen bliver lagt oveni prisen for dit pas eller kørekort.

  • Du kan få taget et gyldigt foto i Borgerservice i Aabenraa - vær opmærksom på, at du selv skal medbringe foto i Bov
  • Fotoet koster 130 kr. og inkluderer også et ekstra eksemplar, som du får med hjem
 • Generelle regler for foto i pas og kørekort:

  • Du skal have et nyt foto i dit nye pas/kørekort uanset alder.
  • Billedet skal leve op til politiets retningslinjer for pasfoto. Se retningslinjer her.

   

  Pasfoto til børn under 4 år:

  • Borgerservice anbefaler, at mindre børn under 4 år bliver fotograferet hos en fotograf.
  • Borgerservice tager ikke foto af børn under 4 år.

   

   Medbring dit eget foto:

  • Du kan vælge at medbringe dit eget foto. Billedet skal leve op til politiets retningslinjer for kørekort. Se retningslinjer her.
  • Du kan få taget et gyldigt foto i Borgerservice i Aabenraa. I Bov skal du selv medbringe foto.
  • Fotoet koster 130 kr. og inkluderer også et ekstra eksemplar, som du får med hjem
 • Prisliste:

  Fornyelse af kørekort (A, B og BE), kr. 140,-
  Fornyelse af erhvervskategorier, kr. 280,-
  Fornyelse af stort kørekort (C og D) under 75 år, kr. 180,-
  Fornyelse af personbefordring (D), kr. 140,-
  Duplikatkørekort, kr. 280,-
  MEK (midlertidigt erstatningskørekort), kr. 140,-
  Internationalt kørekort, kr. 25,-

   

   

 • Forcemajeure-initiativer på vejtransportområdet

  Færdselsstyrelsen har 17. marts udsendt en bekendtgørelse, som indfører forskellige tiltag på vejtransportområdet.

  Bekendtgørelsen forlænger gyldigheden af visse kategorier af kørekort samt beviser til brug i vejtransporten i Danmark. Du skal være opmærksom på at bekendtgørelsen ophæves igen 31. oktober 2020.

  Forlængelse af gyldigheden på visse kategorier af kørekort:
  Hvis gyldighedstiden på et kørekort til følgende kategorier udløber i perioden 1. marts 2020 til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden for disse kategorier frem til den 31. oktober 2020:

  • C1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • D/E

  Det samme gør sig gældende for kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Forlængelse af gyldighedstiden for et chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
  Hvis gyldighedstiden på et chaufføruddannelsesbevis udløber i perioden 1. marts til 30 april 2020, forlænges gyldighedstiden til den 31. oktober 2020.

  Forlængelse af gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods:
  Hvis gyldighedstiden for et uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farlig gods udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges gyldighedstiden til den 31. oktober 2020.

  Forlængelse af gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis
  Hvis gyldighedstiden for et sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farlig gods udløber i perioden 1. marts til 30 april 2020 forlænges gyldighedstiden til den 31. oktober 2020.

  Ophævelse af forbud mod chaufførudlån
  Godskørselslovens § 6a, stk. 1 sættes midlertidigt ud af kraft, så der tillades udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.
  Vær opmærksom på, at denne ordning udløber 28. april 2020!

  Midlertidig ophævelse af regler om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører
  Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport er samtidig blev ændret, således at reglerne om kvalifikationskrav og uddannelse for varebilschauffører midlertidigt er blevet ophævet. Dermed bliver det muligt for personer med kørekort til personbil at fungere som varebilschauffører uden yderligere uddannelse.

  Varebilsvognmanden skal dog fortsat have en godskørselstilladelse til den enkelte varebil.
  Reglen om kvalifikationskrav og uddannelse af varebilschauffører vil blive genindført, når situationen omkring coronavirus er stabiliseret.

  Du kan læse Færdselsstyrelsens bekendtgørelse her

Kontaktinfo

Borgerservice

Telefon: 7376 7676
Mail: post.borgerservice@aabenraa.dk

Ovenstående e-mailadresse må ikke indeholde personlige oplysninger. Skal du sende personlige oplysninger sikkert kan du gøre det her fra e-Boks.

Hvis du har brug for personlig ekspedition, skal du forhånd have bestilt en tid inden du kigger forbi vores Borgerservice. Bestil tid her

Ekspeditionstider i Borgerservice Aabenraa:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl.10-14

Ekspeditionstider i Borgerservice Bov:
Mandag, onsdag og fredag lukket
Tirsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17

Telefontid 
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Ring til Den Digitale Hotline og få hjælp til selvbetjening:
Tlf. 70 20 00 00

Mandag - torsdag 8-20
Fredag 8-16
Søndag 16 - 20