Navneændring

Er du fødselsregistreret i Sønderjylland registreres navneændringen af den kommune, hvor du er fødselsregistreret.
Ansøgning om navneændring foregår digitalt med dit NemID og betalingskort.

Ansøgning om navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn med NemID via selvbetjeningsløsningen.

Ønsker du at slette dele af dit navn/efternavn skal dette også foretages som en navneændring

Samtykke

Skal der indhentes samtykke fra alle bærere af et beskyttet efternavn, hentes skemaet "Samtykkeerklæring", som du finder under relaterede sider.

Skal du have dit samlevers efternavn, skal du anvende skemaet "Samlivserklæring" som du finder under relaterede sider.

Det koster 505 kr. at skifte navn.

Kontaktinfo

Borgerservice

Telefon: 7376 7676
Mail: Post.borgerservice@aabenraa.dk
Web: aabenraa.smartqueue.dk

Ekspeditionstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl.10-14

Bemærk, at borgerservice i Bov har lukket om onsdagen for personlig henvendelse.

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 8-16
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14