Navneændring

Her kan du ansøge om navneændring af dig selv eller for dit barn under 18 år. Er du medlem af et anerkendt trossamfund, kan du søge om navneændring ved trossamfundet.

Du får brug for:

  • NemID
  • Hav følgende oplysninger klar, hvis du vil ændre navn på dit barn: Den anden forælders CPR-nummer, navn, telefonnummer og e-mailadresse.
  • Hav følgende oplysninger klar for pleje-/stedforælder, ægtefælle eller samlever, hvis mellemnavnet eller efternavnet tages efter denne: CPR-nummer og e-mailadresse
Begynd selvbetjening nu kræver digital signatur