Stemme­vanskeligheder

Stemmen afspejler personligheden og bliver påvirket af vores sindsstemninger. Stemmen bruges hele tiden i mange daglige situationer, og derfor er det vigtigt, at stemmen fungerer bedst muligt.

Har dit barn stemmevanskeligheder, kan tale-hørekonsulenterne i Aabenraa kommune hjælpe med udredning, vejledning og eventuel undervisning til dig og dit barn, samt barnets dagtilbud/skole.

Inden du kontakter en tale-hørekonsulent, er det vigtigt at barnet først er set af en øre-næse-halslæge for at afdække en evt. fysisk årsag til stemmevanskeligheden.

Stemmevanskeligheder kan bl.a. være:

 • Hæshed
 • Forkert stemmebrug
 • Manglende stemme
 • Sangerknuder (Noduli)
 • En stemme i overgang (typisk i puberteten)

Hvad kan du selv gøre?

Stemmehygiejniske råd:

 • Træk vejret helt ned i maven.
 • Rygning i barnets omgivelser har en meget negativ indflydelse på hæshed.
 • De voksne omkring barnet bør tænke over, hvordan de selv bruger deres stemme. Råber du meget, vil barnet også råbe, eksempelvis til en fodboldkamp.
 • Tal med en normal stemme og undlad at vrænge.
 • Undgå at snakke, når der er meget støj eller høj musik.
 • Vær opmærksom på, at barnet ikke råber, når det leger eller dyrker sport.
 • Undgå at barnet rømmer sig. Bed det om at hoste i stedet for.

Tale-hørekonsulenten kan sammen med hjemmet og daginstitutionen forsøge at hjælpe barnet til at ændre uhensigtsmæssig stemmebrug og gøre stemmen funktionsdygtig.