Taleklasserne

Har dit barn svære tale/sprogvanskeligheder kan det i samarbejde med tale/hørekonsulent og psykolog på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) få tilbud om at gå i kommunens taleklasser i 0. og 1.

Taleklasserne er placeret på Hærvejsskolen, Skovbrynet 2, Rødekro.

Taleklasserne er:

 • Et 2 årigt tilbud, målrettet elever på 0. og 1. klassetrin.

Hvem går her?

Det gør elever med særlige vanskeligheder på følgende områder:

 • Udtale
 • Sætningsopbygning
 • Ordbøjning
 • Begrebsudvikling og kategorisering
 • Kommunikation
 • Sproglig bevidsthed

Målet for taleklasserne:

 • Tidlig forebyggende indsats
 • Tage hånd om elevens hele udvikling, sprogligt, fagligt, socialt, emotionelt og motorisk
 • Styrke elevens selvværd og faglige niveau
 • Øge elevens bevidsthed om eget sprog og sproglige udvikling
 • Udgangspunkt i ”Folkeskolens Fælles Mål” for de enkelte klassetrin
 • Optimere elevens forudsætninger for læseindlæring
 • Forberede eleven på udslusning til andet tilbud

Hvordan arbejder vi?

 • Formulerer klare mål for den enkelte elev
 • Tilstræber tydelig struktur og overskuelighed
 • Underviser både individuelt, i grupper og klassevis
 • Anerkendende pædagogik
 • Samarbejder evt. med en alderssvarende klasse
 • Samarbejder med den modtagende skole i forbindelse med udslusning