Udtale

Det er almindeligt at små børn ikke udtaler ord korrekt. Ofte falder børns udtale på plads af sig selv; men i nogle tilfælde er der behov for en ekstra indsats.

En typisk udtalefejl hos børn er, at lydene /k/ og /g/ bliver erstattet med /t/ og /d/. Dit barn udtaler måske ordet kat som tat eller gul som dul. Vi ser også tit, at børn udelader /s/ i ord som smør, spand, og snegl. Dette er helt almindeligt.

I sjældnere tilfælde kan udtalevanskelighederne gøre dit barn svært at forstå, og der kan være behov for ekstra hjælp. Er du i tvivl, har du mulighed for at kontakte en tale-hørekonsulent. Vi anbefaler, at det gøres i samarbejde med dit barns dagtilbud/skole.

Vi tilbyder:

  • En vurdering af dit barns udtale
  • Rådgivning og vejledning til forældre og pædagogisk personale
  • taleundervisning, hvis det vurderes fagligt relevant.

Hvad kan I selv gøre:

  • Vær opmærksom på om dit barn hører normalt. Nedsat hørelse, eksempelvis pga. væske i mellemøret i en periode, kan påvirke dit barns opfattelse af lyde og herved også udtalen.
  • Minimer brugen af sut, da den kan påvirke dit barns udtale negativt.
  • Tal med dit barn om de lyde, I hører i dagligdagen, eksempelvis biler, opvaskemaskinen, fuglene i skoven osv. På denne måde vænnes det til at bruge sin lytteevne.
  • Tal tydeligt og langsomt med dit barn.
  • Vær opmærksom på at have en god øjenkontakt når I taler sammen. Sæt dig på hug, så I kommer i øjenhøjde.
  • Du skal ikke rette dit barns udtale. Gentag i stedet barnets sætninger på den rigtige måde og vær tydelig omkring de lyde som er svære for barnet.
  • Vær opmærksom på at mindske baggrundsstøj, fra eksempelvis TV, radio mm., som kan forhindre dit barns opfattelse af sproglyde.