Indstillings­skemaer

Her kan du læse om hvordan du sender en indstilling til PPR

En indstilling er en skriftlig henvendelse til PPR om hjælp til sit barn. En indstilling skal afgives med forældremyndighedsindehaverens underskrift/tilladelse.

Indstillingsskemaet består af en forside (enten skole eller dagtilbud) og derefter et specifikt skema alt efter hvilken faggruppe, der indstilles til.

Har du behov for yderligere oplysninger, så kontakt PPR-sekretær Camilla Wind på tlf. 73 76 72 37 eller end mail til ppr@aabenraa.dk.