Information om COVID-19 tiltag

English: Information on COVID-19 measures | Deutch: Informationen über COVID-19 Maßnahmen

Ungdomspsykologerne

Unge i Aabenraa Kommune kan få gratis psykologhjælp.

  Du kan få op til 5 gratis rådgivende psykologsamtaler, hvis:

  • Du er færdig med folkeskolen og er under 26 år.
  • Du har adresse i Aabenraa
  • Du har psykiske problemer, der påvirker din hverdag. (f.eks. tristhed, bekymringer, stress, social mistrivsel, sorg efter tab, identitetsvanskeligheder, familieproblematikker og skole- og arbejdsrelaterede problemer).
  • Du ikke allerede får psykologhjælp et andet sted.

  Samtalerne er IKKE et akut tilbud, og vi har ikke mulighed for at yde akut hjælp til psykologiske problemstillinger. Står du i en akut situation, skal du derfor kontakte din egen læge eller lægevagten for rådgivning om, hvor du søger hjælp her og nu.   

  Samtalerne er anonyme og psykologen har tavshedspligt. Hvis du er under 18 år, så skal du orientere dine forældre om, at du snakker med en psykolog.

  De rådgivende psykologsamtaler

  Samtalerne foregår primært i tidsrummet kl. 8 – 16.
  Samtalerne foregår forskellige offentlige steder i Aabenraa kommune bl.a. hos Headspace i Aabenraa.
  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er også velkomne til at deltage i samtalerne, hvis du selv ønsker det, og hvis vi sammen vurderer det hensigtsmæssigt.

  Kontakt

  Du kan kontakte ungdomspsykologerne på tlf.nr. 29615260. Vores telefontid er hverdage mellem kl. 9-16. Vi har lukket på helligdage og i skoleferier.

  Når du kontakter ungdomspsykologerne, kommer du til at tale med en psykolog, der på baggrund af samtalen vurderer, om din problemstilling er omfattet af ordningens tilbud, eller om du er bedre hjulpet et andet sted.

  Du kan lægge en besked, hvis vi ikke kan tage telefonen. Så ringer vi tilbage hurtigst muligt.
  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere er velkomne til at ringe til ungdomspsykologerne for at få en vurdering af om du er i målgruppen til tilbuddet.

  Dine forældre, pårørende og samarbejdspartnere kan IKKE henvise til tilbuddet, men kan oplyse dig om tilbuddet og opfordre dig til selv at tage kontakt. Det er en afgørende forudsætning, at du selv er motiveret for og ønsker at tale med en psykolog. 
  Som udgangspunkt skal du selv være i stand til at tage kontakt og aftale en tid. 

  Regler ved Afbud/udeblivelser

  Når du bliver tilbudt et forløb, er det vigtigt, at du prioriterer at komme til samtalerne.
  Hvis du bliver forhindret – f.eks. ved sygdom - skal du melde afbud hurtigst muligt. 
  Ved udeblivelse uden forudgående afbud, tæller samtalen som et besøg. 
  Du skal selv kontakte os for at få en ny tid - ellers afsluttes du.

  KONTAKT

  Telefon 29 61 52 60

  Du kan ringe og aftale en samtale med os hverdage i tidsrummet 9-16. Da vores telefoniske åbningstid er lang, vil du ofte få fat i vores telefonsvarer, fordi vi har samtaler. Det er derfor vigtigt at du lægger en besked – så ringer vi tilbage hurtigst muligt. Vi holder som udgangspunkt lukket i skolernes ferier

  Vi er fem psykologer, der tilbyder samtaler:

  Dorthe Beck Frederiksen

  Luc Tan Le

  Nanna Kaanbjerg Kristensen

  Heidi Brinch

  Mette Hennelund

  Anonymitet
  At tilbuddet er anonymt betyder, at vi ikke opretter en journal på dig som gemmes.
  Vi har brug for dit navn og telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis vi må ændre vores aftale. Derudover kan du blive bedt om at dokumentere alder og bopæl, f.eks. ved at vise dit sundhedskort.

  Tavshedspligt
  Vi har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke kan drøfte vores samtaler med andre uden din tilladelse.
  Hvis du er under 18 år, har vi dog som psykologer skærpet underretningspligt i henhold til Serviceloven § 153.