Efterskoler

Her kan du finde en oversigt over efterskoler og læse mere om tilskud til specialefterskoler

Der ligger følgende efterskoler i Aabenraa Kommune:

Aabek Efterskole
Jørgensgård Skovvej 101, 6200 Aabenraa
Se Aabæk efterskoles hjemmeside

Sundeved Efterskole
Bovrup Storegade 5, Bovrup, 6200 Aabenraa
Se sundeved efterskoles hjemmeside

Frøslevlejrens Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Se Frøslevlejrens efterskoles hjemmeside

Deutsche Nachschule Tingleff
Grønnevej 51, 6360 Tinglev
Se Deutsche Nachschule Tingleffs jemmeside

 

Du kan finde en oversigt over efterskoler i Danmark.  

Tilskud til specialefterskoler

Du kan søge om tilskud til forældrebetalingen, hvis dit barn skal på specialefterskole

Man kan kun få tilskud til efterskoler for ordblinde og elever med særlige behov.

Er dit barn blevet optaget på en af efterskolerne for ordblinde eller for særlige behov, kan du ansøge om delvis betaling af forældrebetalingen. Du indsender en ansøgning til Annemette Skriver ask@aabenraa.dk.

Hvornår kan jeg komme på efterskole?

For at blive optaget på en efterskole skal du have afsluttet 7. klasse eller være fyldt 14 år.

Beregn din betaling for efterskole

Det koster typisk imellem 2.000 og 2.800 kr. om ugen at gå på en efterskole, men staten giver elevstøtte, der afhænger af forældrenes indkomst, så egenbetalingen er væsentligt lavere. For eksempel koster det med elevstøtte 1.254 kr. om ugen for en plads til 2.500 kr., hvis forældrene tjener 400.000 kr. om året. Tjener de det dobbelte, er egenbetalingen 1.757 kr. (2021).

Der er endvidere et fradrag i husstandsindkomsten for hvert hjemmeboende barn under 18 år (udover eleven).

På Efterskolernes Sekretariats hjemmeside kan du beregne, hvor meget et efterskoleophold vil koste dig.

Hvilke fag har man på en efterskole?

På efterskolerne har du almindelige fag som dansk, engelsk, matematik og idræt. Du kan også vælge en række valgfrie fag, der varierer meget fra skole til skole. Det kan fx være drama, musik, elektronik eller IT. De valgfrie fag er forskellige fra skole til skole. På efterskolernes hjemmeside kan du søge efter netop de fag, som du synes er sjove.

Læs mere på efterskolernes hjemmeside, hvor tidligere elever bl.a. beretter om deres tid på efterskole.

Tosprogede på efterskole

Som barn af flygtninge eller indvandrere kan du i mange tilfælde få økonomisk hjælp til at komme på efterskole.

Ledige pladser

På efterskolernes hjemmeside kan du se, hvor der er ledige pladser til næste skoleår.

Hvis du vil klage

Vil du klage over noget, din efterskole har besluttet, kan du - enten selv eller sammen med dine forældre - klage til skolens leder. Hvis I derefter er utilfredse med lederens afgørelse, kan I senere klage til efterskolens bestyrelse, der vil tage stilling til sagen.