Styrelses­vedtægten

Aabenraa Kommune har udarbejdet en styrelsesvedtægt for skoleområdet.

    Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen.

    Styrelsesvedtægt for Børneuniverser.

     

    Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven og indeholder bestemmelser om valg til og sammensætning af skolebestyrelserne. Bilag og underbilag gælder for alle folkeskoler og børneuniverser. Bilaget indeholder beslutninger om skolestrukturer m.m.