Buskort til skoleelever

Alle elever i kommunens folkeskoler og friskoler kan få et gratis buskort.

  Dit barn kan få et gratis buskort, hvis du henvender dig på skolens kontor. Buskortet kan anvendes hele døgnet inden for kommunegrænsen og på de fleste busruter i kommunen.

  Elever på ungdomsuddannelser får tilskud til køb af ungdomskort. Kortet skal købes som sædvanlig, og tilskud udbetales kvartalsvist til elevens NemKonto.

  Elever på efterskoler kan ikke få gratis buskort.

  Kontaktperson

  Tanja Ruwald Olesen, administrativ medarbejder
  Tlf.: 7376 7023 - trh@aabenraa.dk

  Skoleafdelingen
  Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.

  mandag-fredag kl. 9-14.