Personale i PPR

PPR består af psykologer, tale-høre konsulenter, fysioterapeuter, distriktsvejledere, læsekonsulent og pædagogiske udviklingskonsulenter.

Vil du kontakte en specifik medarbejder, kan du rette henvendelse til leder af PPR, Børn og Kultur, Per Schmidt Hansen, tlf. 21273692 eller mail psha@aabenraa.dk

Kontaktperson

Per Schmidt Hansen, ppr-chef
Tlf.: 7376 6008 - psha@aabenraa.dk