Psykologer

Hvad laver psykologerne?

PPR-psykologernes arbejdsområder er meget bredt sammensat. Psykologerne har i deres arbejde kontakt til børn og unge fra fødslen og til og med afslutningen af folkeskolen, til deres familier og til alle de institutioner, som børnene benytter i løbet af deres opvækst.

Arbejdet omfatter generelt:

 • Åben rådgivning til forældre om barnets udvikling
 • Undersøgelse, vurdering og foranstaltningsforslag ift. indstillede børn og unge
 • Kortere individuelt eller gruppeforløb til børn og unge
 • Konsultation og supervision af pædagogisk personale relateret til indstillede børn og unge
 • Netværksopbygning og kompetenceudvikling ift. personale, der arbejder med børn og unge
 • Organisatorisk rådgivning og vejledning i forbindelse med iværksættelse af specialpædagogisk bistand (visitation, holdsammensætning m.m.)
 • Kursus- og uddannelsesvirksomhed samt personaleudvikling

I dette arbejde har psykologerne kontakt til alle andre faggrupper, der arbejder med børn og unge:

 • Tale-hørekonsulenter, Trivsel- og læsekonsulent, Trivsel- og læringskonsulent og fysioterapeuter ved PPR
 • Sundhedsplejersker, socialrådgivere og personalet ved Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Børneafdelingen og Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Statslige videnscentre (VISO) og interesseorganisationer