PPR´s opgaver

PPR arbejder med undervisning, rådgivning og vejledning i forhold til børn og unges udvikling i dagtilbud, skoler og i hjemmet.

Det kan dreje sig om børns udvikling f.eks.:

  • Motorik
  • Sprog
  • Indlæring
  • Trivsel
  • Adfærd

PPR arbejder tæt sammen med forældrene og det personale, der har kontakt til barnet/den unge i det daglige.