En bedre chance i livet

Dagtilbud er tovholder i Aabenraa Kommune.

PPR er en del af 3 større tværgående projekter som alle taler ind i følgende indsatsområder.

  • Styrke inkluderende læringsfællesskaber på skoler og i dagtilbud, så flere børn kan være og oplever sig som en del af læringsfælleskabet, så nær det almene som muligt.
  • Tidlige tværgående koordinerede indsatser omkring børn og unge i udsatte positioner gennem udarbejdelse af metoder/samarbejdsmodeller der understøtter dette.
  • Mental sundhed. Øge trivslen hos børn og unge samt nedbringe fravær.