Den Gode Skole

Folkeskolen er under stor forandring og udvikling. Nye formelle strukturer, regler og politiske krav er en del af hverdagen. Samtidig skal personalet leve op til krav om faglighed, læringsmålsstyret undervisning, inklusion, kompetencer og evidensbasering.

Disse forventninger går ikke altid op i en højere enhed, men sætter folkeskolerne i et krydspres mellem på den ene side eksterne forventninger og rammefaktorer og på den anden side udviklingen af en god skole.

Der findes ingen nemme løsninger på at navigere i disse forventninger og rammer. Derfor er det vigtigt, at skolerne holder diskussionen og samtalen om skolekvalitet åben. Og derfor sætter vi Den Gode Skole i Aabenraa Kommune til debat i hele 2017 og ind i 2018. Projektet blev skudt i gang med en fælles konference for medarbejdere, ledere, politikere, skolebestyrelser og provstiets medarbejdere 18. januar 2017.

Projekt Den Gode Skole er udviklet i tæt fællesskab mellem medarbejdere, ledere og forvaltning i Aabenraa Kommune og Aabenraa provsti.

Projektets formål

Formålet med projektet er med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf at initiere og fastholde en kvalitetsudviklingsproces for skolerne i Aabenraa Kommune med henblik på at styrke skolernes brede dannelse- og uddannelsesopdrag. Det skal:

  • styrke medarbejdernes og ledernes refleksioner omkring skolens formål
  • skabe en fælles forståelse for skolens dannelsesopdrag
  • påvirke og udvikle den offentlige skolepolitiske og almene pædagogiske diskurs i Aabenraa kommune
    udvikle netværk og stimulerer samtalen mellem medarbejdere, ledere og skoler.

Projektforløb fra januar 2017 til april 2018

Startskuddet til projektet var konferencen 18. januar 2017. Konferencen skal inspirere til lokale projekter på skolerne i løbet af 2017, hvor skolerne formulerer ét til to projekter om, hvordan de vil arbejde med folkeskolens formål.

18. April 2018 afsluttes projektet med en konference, hvor skolerne fremlægger, hvad de har arbejdet med, og hvordan de fremadrettet vil arbejde med Den Gode Skole.

Sideløbende med de meget skolerettede aktiviteter etableres der en foredragsrække udenfor skolens rum. Møderækken arrangeres i fællesskab af projektets partnere. Foredragsrækken sætter fokus på den kulturbærende del af folkeskolens formål og på begrebet dannelse.

Konference 18. januar 2017
Medarbejdere og ledere på skolerne, medlemmer af Børne- og Uddannelsesudvalget og skolebestyrelser samt provstiet i Aabenraa deltog i konferencen om Den Gode Skole 18. januar 2017.

Oplægsholderne var:

  • Marianne Jelved, Medlem af Folketinget for De Radikale
  • Peter Skov Jakobsen, Biskop i Københavns Stift
  • Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks lærerforening
  • Mette With Hagensen, Formand for Skole og Forældre
  • Claus Hjortdal, Formand for skolelederforeningen

For yderligere oplysninger om projektet
Kontakt konsulent Michael Juul Therkildsen på mail mjth@aabenraa.dk eller tlf. 73767392.

Se oplægsholderne fra konferencen 18. Januar 2017
Herunder kan du i små videoindslag se eller gense oplæg fra konferencen i Sønderjyllands Hallen:

 

Velkomst v/ Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget


Alexander Von Oettingen

 

Marianne Jelved (R), Medlem af Folketinget

 

Peder Skov-Jakobsen, Biskop i Københavns Stift

Anders Bondo Christensen, Formand for Danmarks Lærerforening

 

Mette Witt Haagensen, Formand for Skole og Forældre


Claus Hjortdal, Formand for Skolelederforeningen


Elevernes indslag


Debatten

Kontaktperson

Michael Juul Therkelsen, udviklingskonsulent
Tlf.: 7376 7392 - mjth@aabenraa.dk