Skole­bestyrelses­valg 2022

Går dit barn i en af Aabenraa Kommunes folkeskoler, kan du deltage i valget af den nye skolebestyrelse på dit barns skole.  De enkelte skoler gennemfører valget. Derfor kan du læse mere om valget på dit barns skoles hjemmeside. Klik her for at se Aabenraa Kommunes folkeskoler.

Hvem kan deltage i skolebestyrelsesvalget?

Forældre, der har:

  • forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i de kommunale skoler, har stemmeret og kan vælges til skolebestyrelsen. Det gælder også forældre, der har indskrevet deres barn i børnehaveklassen fra august 2022 eller senere.
  • børn, der pr. 1. august 2022 skal overflyttes til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved overbygningsskolen (medmindre de fortsat har børn i en anden kommunal skole).

Plejeforældre, stedforældre og ikke samboende biologiske forældre kan være valg- og stemmeberettigede, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14/09/2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

Skolerne udarbejder en valgliste over valgberettigede (personer, der kan stemme eller opstille) til skolebestyrelsesvalget på den pågældende skole.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er optaget på valglisten, er du velkommen til at henvende dig til skolen.