Styrelses­vedtægten

Aabenraa Kommune har udarbejdet en styrelsesvedtægt for skoleområdet.

Styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommunes Skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Børneuniverser.

 

Styrelsesvedtægten er udarbejdet i henhold til Folkeskoleloven og indeholder bestemmelser om valg til og sammensætning af skolebestyrelserne. Bilag og underbilag gælder for alle folkeskoler og børneuniverser. Bilaget indeholder beslutninger om skolestrukturer m.m.